Voer een zoekterm in en druk op 'enter':
Voetbalvereniging Sleeuwijk
Postadres: Postbus 27 - 4254 ZG - Sleeuwijk

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 30 oktober 2019. Aanvang vergadering: 19.30 uur in de kantine op de Roef.

De agendapunten zijn:

1. Opening door voorzitter Edwin van der Poel
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2018
3. Financieel verslag 2018-2019 door penningmeester Martijn Verhoeven
4. Verslag kascommissie
5. Begroting 2019-2020 door penningmeester Martijn Verhoeven
6. Voorstel contributieverhoging per 1 juli 2020

7. Sponsorzaken toegelicht door Edwin van der Poel
8. Jeugdzaken toegelicht door Erik Pruijsen
9. Seniorenzaken en algemene zaken toegelicht door Edwin van der Poel
10. Bestuursverkiezing:
Het bestuur stelt Ahmed Mahamed voor als algemeen bestuurslid
Aftredend en herkiesbaar Martijn Verhoeven (functie penningmeester)
Kandidaten voor een (vacante) bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij het
bestuur. Indien er meerdere kandidaten zijn zal er tijdens de ledenvergadering
een stemming plaatsvinden.

11.       Rondvraag
12. Sluiting


Het bestuur rekent op de aanwezigheid van een groot aantal leden.
Bij verhindering wordt u verzocht, bij voorkeur schriftelijk, uw afwezigheid door te geven aan iemand van het bestuur.

Indien u niet meer in het bezit bent van de notulen dan kunt u deze opvragen via secretarisvvsleeuwijk.nl.

Wij zien u graag op 30 oktober 2019

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.


Algemeen nieuws, geplaatst door Peter Hermus op 4 oktober 2019

Hoofdsponsoren
Jeugdsponsoren


Business Club


Kledingsponsor


Sponsor


Website-sponsorSponsorkliks


SponsorKliks, gratis sponsoren!
 
© 2001-2019 VV Sleeuwijk

Colofon
Hosting: General Group

Realisatie: P.W. Hermus
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk