Voer een zoekterm in en druk op 'enter':
Voetbalvereniging Sleeuwijk
Postadres: Postbus 27 - 4254 ZG - Sleeuwijk

Privacy - Sportlink en de KNVB

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rondom persoonsgegevens (AVG) van kracht. Als vereniging moet ook Voetbalvereniging ‘Sleeuwijk’ hieraan voldoen. In het kort betekent dit dat wij duidelijk moeten aangeven met welk doel persoonsgegevens gevraagd worden en wat er met deze informatie gebeurd. Daarnaast kan iedereen zelf bepalen hoe zijn/haar persoonlijke gegevens gebruikt worden. Hieronder meer details:

Sportlink, VV Sleeuwijk en privacy
Na je aanmelding bij de KNVB en/of VV Sleeuwijk verwerkt Sportlink jouw gegevens. Sportlink waarborgt en respecteert hierbij jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de van toepassing zijnde gedragscodes.

Privacy-niveaus binnen Sportlink
Een privacy-niveau is persoonlijk. Het privacy-niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een persoonlijk privacy-niveau. Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB-Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit drie niveaus: Afgeschermd, Beperkt en Normaal.

Wat houden deze niveaus in?Waar worden welke gegevens vanuit Sportlink getoond?
De instellingen van jouw privacy-niveau hebben invloed op verschillende producten:


Hoe pas je je privacy-instellingen aan?
Je kunt jouw privacy-instellingen op verschillende manieren aan (laten) passen:Vanwege de hoeveelheid leden heeft optie 1 de voorkeur.

Wat zijn de consequenties als je kiest voor privacy-niveau Afgeschermd of Beperkt?
Dit is een bewuste keuze van de speler of ouder van een lid van VV Sleeuwijk. Echter zijn de buitenwereld en/of medespelers zich daar niet altijd bewust van. Zij zien op de website de indicatie “Anoniem” (afgeschermd) of alleen de naam (beperkt). Bij de app Voetbal.nl wordt bij het zoeken niemand (afgeschermd) of alleen de naam (beperkt) gevonden. De informatie uit de Sportlink administratie zorgt ervoor dat het op een correcte wijze wordt getoond.

Het wordt ingewikkeld als er een actie- of teamfoto of een video wordt gemaakt waarbij de privacy van u of uw kind wordt geschaad. Maak dit zelf vooraf kenbaar aan het team, de coördinator, teammanager en trainer. Het is uw goed recht en het voorkomt achteraf een hoop herstelwerkzaamheden op de informatiebronnen als de website en de app. Als de privacy toch wordt geschonden, schroom dan niet om ons te informeren en stuur een mail aan privacyvvsleeuwijk.nl.

Beeldmateriaal
Het is heel lastig om elke foto die rondom onze velden en van onze leden gemaakt wordt te controleren. Uiteraard doen wij ons uiterste best om ook hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Bij geplande fotografie waar u of uw kind(eren) geposeerd op staan zullen wij vooraf toestemming vragen. Denk teamfoto’s of pasfoto’s. De uitzondering hierop is de pasfoto die nodig is voor het lidmaatschap bij de KNVB. Bij deze foto kunt u zelf via www.voetbal.nl (of de app) aangeven of deze publiek zichtbaar is.
Actiefoto’s van wedstrijden of andere activiteiten die op onze website of sociale media geplaatst worden kunt u altijd laten verwijderen door een bericht te sturen naar privacyvvsleeuwijk.nl.

Privacyverklaring
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan uw persoonsgegevens of die van uw kinderen. Daarom hebben wij overzicht gemaakt hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Dit is in de privacyverklaring van Voetbalvereniging ‘Sleeuwijk’ opgenomen, die is te vinden op:Hoofdsponsoren
Jeugdsponsoren


Business Club


Kledingsponsor


Sponsor


Website-sponsorSponsorkliks


SponsorKliks, gratis sponsoren!
 
© 2001-2019 VV Sleeuwijk

Colofon
Hosting: General Group

Realisatie: P.W. Hermus
twitter.com/vvsleeuwijk
youtube.com/vvsleeuwijk
facebook.com/vvsleeuwijk